NEW POLYTECHNIC KOLHAPUR

Shantinagar, Unchgaon, Kolhapur, Maharashtra.India. 416005
Since 1983

Industrial Engineering Top Rankers.

NEW POLYTECHNIC, KOLHAPUR (0047)

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ELECTRONICS (IE)

* FINAL YEAR TOP RANKER *


Board Exam.

Name of the Student

% Score

S-1986 Upasani Subhash Prabhakar 66.45
S-1987 Bhosale Shivaji Prataprao 68.36
S-1988 Shah Vilas Dahyalal 72.08
S-1989 Surendrana Garwala Fakruddin AB 75.71
S-1990 Ganpule Amol Gajanan 81.45
S-1991 Dharmadhikari Manoj Balkrishnan 74.00
S-1992 Miss Kashid Vaishali Shankar 79.10
S-1993 Athalye Prasad Balkrishna 68.55
S-1994 Karande Manohar Shankar 73.90
S-1995 Vardhamane Girish Madhukar 73.90
S-1996 Jadhav Ajay Vijay 70.64
S-1997 Mogane Pritesh Prakashrao 74.04
S-1998 Miss Gidde Sarika Chandrakant 75.24
S-1999 Prabhu Madhur Manohar 73.62
S-2000 Ashtekar Nilesh Suresh 76.67
S-2001 Kesarkar Amit Prakash 74.00
S-2002 Badave Shashank Shankar 78.19
S-2003 Miss Chavan Shweta Pravin 72.67
S-2004 V.G.Santosh 78.62
S-2005 Miss Dorugade Shradha Vishnu 81.54
S-2006 Kachakatti Ajit Appaso (4th In state Merit) 84.85
S-2007 Miss Shinde-Desai Shalaka N. 81.23
S-2008 Khot Neeta Dattatray 78.38
S-2009 Purekar Rohan Balaso 87.70
S-2010 Miss Bhoite Aaditi Deepak 87.21
S-2011 Miss Magdum Sudha Shankar (39th In state Merit) 91.70
S-2012 Gaikwad Sunil Raghunath 82.06
S-2013 Chavan Abhijit Ravindra 84.34
S-2014 Miss Mohite Aishwarya Vinod 88.11
S-2015 Miss Mole Shravani Udaysing 91.26
S-2016 Miss Patil Vaishnavi Vishnu 91.43
S-2017 Miss Telvekar Vaishnavi Sadashiv 87.94
S-2018 Miss Yadav Prajakta Vijaysinh 93.03

(D.R.Sharma)

H.O.D.

About NPK

New Polytechnic Kolhapur is the most popular Education Institute in Maharashtra for engineering education. With over 250000 Alumni and several startups successfully running their businesses on NPK education base..

Important Links

Postal Address

Shri Prince Shivaji Maratha Boarding House’s

New Polytechnic Kolhapur
R. S. No. 264, Shantinagar,
Uchagaon, Tal: Karveer,
Dist :Kolhapur. Pin: 416005

top
© New Polytechnic Kolhapur All rights reserved.
Skip to toolbar